Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3971 7955 500
Pokolenie Ikea Kobiety vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vialottibluebell lottibluebell
5626 a7c8
Reposted fromtichga tichga vialottibluebell lottibluebell
przyszedł taki czas, kiedy tylko przykrywając głowę kołdrą i wyobrażając sobie, że nie żyję, czułem się bezpiecznie, uspokajając się myślą, że jestem martwy, zapadałem w sen.
— wojciech kuczok
1473 73ca 500
M i M
Reposted fromnonecares nonecares vialottibluebell lottibluebell
1291 38f4 500
0210 9fc3 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viatake-care take-care
3844 020b 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viatake-care take-care
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
6061 3bb7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaheavencanwait heavencanwait
Lubię być niezależny, ale kochałem należeć do ciebie.
— romans z diabłem
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
0686 3d48 500
4425 553b 500
Reposted fromoll oll vialottibluebell lottibluebell
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromlovvie lovvie vialottibluebell lottibluebell
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery vialottibluebell lottibluebell

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel vialottibluebell lottibluebell
Słowa mężczyzny są tak prawdziwe, jak uczynki, którymi je popiera.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
2337 7d8b 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaskraweksiebie skraweksiebie
0269 b84f 500
8131 8ac7 500
Reposted fromstaywithme staywithme viaskraweksiebie skraweksiebie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl